Thursday, September 20, 2012

golygfa

Bydda i'n gweld yr olygfa hon bron bob dydd ar fy ffordd i ysgol fy mab. Roeddwn i'n wastad eisiau tynnu llun ohoni. Penderfynais i barcio'r car wrth ochr y lôn ddoe, gosod fy merch tu ôl i mi i gadw llygad ar geir eraill, a dyma benlinio yng nghanol y lôn a chyflawni fy nghynllun.

No comments: