Monday, September 17, 2012

tyllau yn eidaleg

Mae'n hen bryd. Ym mis Mai archebais i'r llyfr hwn gan siop yn Rhufain. Mae o wedi cyrraedd yn ddiogel beth bynnag! Holes gan Louis Sachar ydy un o fy hoff lyfrau. Mwynheais i'r fersiwn Cymraeg gan Ioan Kidd hefyd. Mae'r fersiwn Eidaleg yn anos i mi oherwydd safon fy Eidaleg, ond dw i'n ei fwynhau fodd bynnag ochr yn ochr efo'r nofel wreiddiol. Mae'n fodd da i ddysgu Eidaleg hefyd. Dw i newydd sylweddoli pa mor dda ydy'r stori. Dw i'n bwriadu gweld y fideo unwaith eto ar ôl gorffen y llyfr. 

No comments: