Monday, September 3, 2012

paned cyn corwynt

Mae pedwar o fy mhlant i ffwrdd am ddwy noson yn cael amser da efo'u ffrindiau mewn gwersyllfa ger Afon Illinois. Dim ond fy ngŵr, fy merch hynaf a'i gŵr adref. Ces i ddigon o amser i ymlacio'r bore 'ma. Mae'r plant iau'n dod nôl unrhyw funud a dyma fi'n mwynhau paned (cymysgedd o goffi cryf a siocled poeth) cyn cychwyn ar y pentwr enfawr o olchi anochel.

No comments: