Tuesday, September 4, 2012

dŵr i'r adar

Mae tywydd poeth wedi dychwelyd unwaith yn rhagor. Mae hi'n boeth - dros 100F/38C eto. Dim glaw. Dw i wedi gosod dwy bowlen efo dŵr yn yr ardd i'r adar ac anifeiliaid bach gwyllt. Mae'n hwyl eu gweld nhw'n yfed dŵr a chael bath yno. Gan eu bod nhw'n defnyddio'r powlenni mor aml, dylwn i eu llenwi'n ffyddlon. Dw i'n barod am yr hydref.

No comments: