Saturday, September 29, 2012

peintiad newydd

Mae fy merch hynaf newydd gwblhau peintiad arall. Fel arfer mae hi'n hoffi paentio merched ond y tro hwn dyn ydy ei model. Mae'r peintiad yn gyfuniad o ddau ffigur hanesyddol, sef Benkei a St. Sebastian. Mae'r ddau'n dod o ddiwylliannau hollol wahanol ond mae ganddyn nhw ddau beth yn gyffredin - Cawson nhw eu llad am eu ffyddlondeb a chawson nhw eu saethu. Dw i ddim yn gyfarwydd â hanes St. Sebastian ond mae pawb yn Japan yn gwybod pwy oedd Benkei a sut buodd farw. Mae cynifer o ffilmiau wedi eu gwneud am ei fywyd dros flynyddoedd. Mae o'n ffigur poblogaidd yn y byd Kabuki hefyd. 

No comments: