Friday, September 14, 2012

glaw

Mae'n ymddangos bod y tymor sychder wedi dod i ben - mae'n lawog drwy'r dydd heddiw. Does dim rhaid i mi lenwi'r powlenni dŵr yn yr ardd. Ar y llaw arall, cafodd gêm bêl-droed y brifysgol leol ei ganslo. Gobeithio bydd yna gêm yfory; mae fy mab a'i dîm yn awyddus i chwarae. Dw i'n bwriadu gweld y gêm hefyd gan gêm gartref bydd hi. Gawn ni weld.

No comments: