Saturday, September 15, 2012

gêm fwdlyd

Penderfynodd y rheolwr (y gŵr) fydden ni'n chwarae heddiw er gwaethaf y tywydd gwlyb gan ddweud (wrtha' i) bod pawb yn y DU yn chwarae yn y glaw'r rhan fwyaf o'r amser. Collon ni 6 - 1 yn erbyn tîm Broken Arrow yn anffodus. Dw i'n siŵr bydd ein tîm yn ymarfer yn galetach yr wythnos nesaf.

No comments: