Monday, September 24, 2012

"sgwrs" sydyn efo ffrancwr

Dw i newydd ffeindio'r wefan o'r enw Livemocha lle cewch chi ddysgu nifer mawr o ieithoedd ynddo fo. Cynigir un wers am ddim i brofi, a dyma gychwyn ar unwaith. Dewisais i wers ganolradd Eidaleg a thra oeddwn i wrthi, ces i gais am "sgwrs." Myfyriwr o Ffrainc oedd o. Ffrangeg ydy ei famiaith ond mae o'n medru Eidaleg gan fod o'n ei dysgu yn yr ysgol. Ac mae o'n dysgu Japaneg. Dechreuon ni sgwrsio, hynny ydy, teipio ein negeseuon yn Eidaleg (fi) ac yn Japaneg (fo.) Mae o'n byw yn Nice ac wrth ei fodd efo'r diwylliant Japaneaidd ac eisiau byw yn Japan. Er ei fod o'n dysgu ond wyth mis, mae o'n medru sgrifennu'n dda a naturiol. (Dydy Google ddim yn berffaith fel chi'n gwybod.) Ces i hwyl.

No comments: