Sunday, September 2, 2012

tri phenblwydd

Roedden ni'n arfer cael tri dathliad penblwydd mewn wythnos mwy neu lai ym mis Medi. Roedd hynny'n golygu mod i'n gorfod paratoi tair cacen penblwydd a gwahodd eu ffrindiau ac yn y blaen. Roedd yn wythnos flinedig iawn i mi. Ond gan fod pawb adref rŵan (dydy hyn ddim yn digwydd yn aml bellach) ar wahân i fy ail ferch, a gan fod pawb yn "fawr," cawson ni ond un dathliad efo un gacen heb westai. Ac aethon ni i dŷ bwyta wedyn am yr achlysur.

No comments: