Wednesday, September 26, 2012

enwau

Gan fy mod i'n byw yng nghanol Cenedl Cherokee, mae yna gynifer o enwau llefydd sy'n tarddu o'i diwylliant wrth reswm. Mae enw'r dref, sef Tahlequah, dw i'n byw ynddi er enghraifft, yn golygu "dau sydd yn ddigon." (Fyddwn i ddim am ddechrau adrodd yr hanes yma.) Pan oeddwn i'n mynd am dro ddyddiau'n ôl, des i ar draws enw'r ffordd unigryw hwn yn agos at y brifysgol.

No comments: