Saturday, September 8, 2012

y gêm gyntaf

Mae'n ddiwrnod braf iawn iawn wedi glaw trwm a ostyngodd y tymheredd dros nos. Collon ni'r gêm gyntaf (6-2) ond dim ots. Chwaraeodd yr hogiau'n galed heb roi'r gorau iddi. Sgorion nhw ddwy gôl yn yr ail hanner hyd yn oed. (Roedd gan y tîm arall gynifer o hogiau mawr a dweud y gwir, felly roedd fel plant yn erbyn oedolion.) Roedd y gŵr yn prysur roi cynghorion ac annog yr hogiau drwy'r gêm. Edrycha' i ymlaen at y gêm nesa.

No comments: