Saturday, September 22, 2012

gelato

Mae gynnon ni siop hufen iâ newydd yn y dref hon. Nid "hufen iâ" ond gelato maen nhw'n ei werthu a dweud y gwir. Wedi clywed canmoliaeth gan fy merched, es i efo fy mab yno i brofi'r amheuthun. Dwedodd y ferch sy'n gweini fod y gelato yn cael ei fewnforio o'r Eidal! Dewisais i Pistacchio Siciliano ymysg dros ddwsin o flasau deniadol. Roedd o'n hynod o dda. Mae'r prisiau'n llawer uwch na'r hufen iâ Americanaidd wrth reswm oherwydd y tâl post ond mae'r gelato yn werth ei gael.

No comments: