Sunday, September 16, 2012

sul dathlu

Roedd yn ddiwrnod arbennig heddiw gan fod pump o bobl yn cael eu bedyddio yn ein heglwys ni - pedwar plentyn rhwng 13 ac 11 oed yn ogystal ag un oedolyn; roedd fy mab ifancaf yn un ohonyn nhw. Mae'r plant hynny i gyd yn dod o deuluoedd Cristnogol, a gofyn i gael eu bedyddio'r tro hwn. Mae'r unig oedolyn sydd yn ei 70au, newydd gredu yn Iesu Grist. Gan nad oes gan yr eglwys fedyddfaen, byddwn ni'n gosod pwll nofio cludadwy tu allan fel arfer, ond heddiw cafodd y pump eu bedyddio mewn cow tank

No comments: