Friday, September 21, 2012

cwlwm gwallt

Dangosais y llun gan Tokyobling i fy merch efo gwallt hir; liciodd hi "gwlwm gwallt" yn fawr, a dyma hi'n dysgu sut i'w wneud o. Roedd hi angen help wrth reswm. Mi wnes i fy ngorau glas ond mae yna brinder pinnau gwallt yn y tŷ; gallai fod wedi edrych yn well. Gobeithio na fydd y cwlwm yn chwalu yn ystod y dydd. Dw i'n mynd i siopa am binnau yfory. 

No comments: