Friday, May 1, 2015

diwedd gwell

Dw i'n dal i feddwl am y nofel a'r ffilm. Wedi siarad amdanyn nhw efo'r teulu a sgrifennu yn fy mlog ddoe, fodd bynnag, dw i'n teimlo'n well. Pan ddwedais wrth fy merch yn Abertawe fy mod i wedi cael gwers yn Eidaleg drwy'r profiad torcalonnus hwnnw, atebodd hi fyddai'n fodd effeithiol o ddysgu ieithoedd! 

O ran diwedd y stori - ddylai'r prif gymeriad ddim bod wedi ceisio disgyn y llong yn Efrog Newydd. Doedd ryfedd ei fod o wedi cael ei lethu gan olwg y ddinas. Dylai fo fod wedi dewis porthladd llai. Yna, gallai fo fod wedi llwyddo i fyw bywyd newydd. Na fyddai hyn fod wedi gwneud stori ddramatig, wrth gwrs.

No comments: