Friday, June 10, 2016

anrheg sul y mamau

Paentiodd fy merch fy ewinedd traed fel anrheg Sul y Mamau tipyn yn hwyr. Rhoddodd hi bedair haen o hylif coch coch a ddewisais. (Golchais fy nhraed yn dda ymlaen llaw!) Dw i byth yn gwisgo sandalau tu allan yn ddiweddar, ond mae'n braf gweld yr ewinedd lliwgar yn y tŷ. Dw i ddim yn hoffi cael triniaeth broffesiynol a dweud y gwir. Roedd yn bleserus cael gwasanaeth gan fy merch.

No comments: