Sunday, June 26, 2016

murlun arall

Hwn ydy'r murlun hardd a baentiwyd ar y wal sydd yn gwahanu Israel a Gaza, ar ochr Israel wrth gwrs. Aeth Jane o Jerwsalem at y ffin yn ddiweddar a gweld nifer o bethau gan gynnwys y murlun hwn. Gwelodd hi gannoedd o loriau'n gadael am Gaza er mwyn mynd â chyflenwadau at y trigolion yno. Mae 600 o loriau'n mynd bob dydd. Un o'r pethau na fydd y prif gyfryngau byth yn ei adrodd. (y llun gan Jane)

No comments: