Saturday, June 25, 2016

gorffen y murlun

Mae fy merch hynaf newydd orffen y murlun ym maes awyr Newark. Cymerodd gyhyd oherwydd bod y cwsmer wedi newid ei feddyliau sawl tro; cafodd hi orchymyn i dywyllu'r holl liw, yna i ysgafnhau popeth unwaith eto. Aeth i Newark eto yn ddiweddar i gwblhau'r gwaith. O'r diwedd mae'r cwsmer yn fodlon, ond mae fy merch yn anhapus oherwydd nid ei dull hi ydy'r dyluniad. Dwedodd hi fyddai hi byth yn derbyn gwaith os na cheith ddarlunio fel mynnith hi.

No comments: