Monday, June 13, 2016

shalom-chan

Mae'r Japaneaid yn hoff iawn o fasgotiaid; mae gan bron pob swyddfa gyhoeddus, cwmni, ysgol, mudiad ayyb fasgot ei hun. Yn aml iawn mae o'n fasgot byw, hynny ydy, mae rhywun yn gwisgo fel anifail, blodyn neu bethau eraill. (gwaith caled rhaid bod!) Mae Llysgenhadaeth Israel gan un annwyl sydd wedi cael ei ddewis mewn cystadleuaeth gyhoeddus. Shalom-chan ydy ei henw hi, ac mae ganddi hi swydd bwysig fel llysgennad ewyllys da. Mae hi'n mynd o gwmpas Japan ac ymuno'r nifer o ddigwyddiadau fel hyn.

No comments: