Saturday, June 11, 2016

hwrê!

Llongyfarchiadau mawr i dîm Cymru! Gan fod fy mab yn sefyll arholiad ACT drwy'r bore, fedrwn i ddim gweld y gêm nes iddo orffen, ond darllenais ar y we o dro i dro sut roedd y gêm. (Gwelais gefnogwyr Cymru tu allan y stadiwm yn torri'n dathlu pan sgoriodd Bale.) Daeth fy mab adref bum munud cyn diwedd y gêm, ac felly gwelon ni'r diwedd hapus.

No comments: