Thursday, June 9, 2016

peth gwallgof

Mae yna duedd newydd ym mhob man i feio'r dioddefwyr am gymell y troseddwyr i droseddu erbyn y dioddefwyr. Ar y dioddefwyr diniwed mae'r bai os byddan nhw'n cael eu llofruddio gan derfysgwyr. Ac mae pobl y terfysgwyr yn dathlu dros y gamp, sef y derfysgaeth tra bod un o'r terfysgwyr a anafwyd yn cael ei drin mewn ysbyty yn wlad y dioddefwyr. Gwallgof.

No comments: