Tuesday, June 28, 2016

pwy wir

Yr ieuenctid Palesteinaidd truan "sydd yn cael eu gorthrymu" wrthi'n taflu cerrig at yr Iddewon a'r twristiaid ar Temple Mount yn Jerwsalem. Maen nhw'n ymddwyn felly'n gyson ac yn enwedig yn ystod tymor Ramadan. Cafodd cynifer o bobl eu hanafu gan gynnwys plant bach ac oedrannus, hyd yn oed rhai Palestiniaid. (Cawson nhw eu helpu gan filwyr Isarel.) Pwy sydd yn gorthrymu a phwy sydd yn cael eu gorthrymu?

No comments: