Thursday, June 16, 2016

skype

Mae'r prifysgolion ar wyliau ers wythnosau. Da bod gan fy merch ifancaf yn Missouri amser i baentio, darllen, sgrifennu a choginio o'r diwedd oherwydd bod hi'n gweithio ond un diwrnod yr wythnos bellach. Mae hi eisiau gweithio mwy ond mae'n amlwg bod hi'n anodd cael hyd i waith dros dro yn ystod yr haf. Mae'r ddau blentyn adref yn siarad â hi drwy Skype yn aml. Maen nhw'n gwylio gemau pêl-droed efo'i gilydd hyd yn oed. Roedden ni'n gwylio Sense and Sensibility prynhawn 'ma. Mae'n rhyfeddol clywed ei llais yn y tŷ fel pe bai hi adref.

No comments: