Wednesday, June 29, 2016

o dan y bondo

Ces i sioc i weld nyth fawr wasp o dan y bondo ger y drws blaen. Mae wasps yn hoffi codi nyth yno bob blwyddyn gan fyddai'r lle'n eu cysgodi nhw rhag gwynt a glaw. Doeddwn i ddim eisiau chwistrellu'r fam a oedd wrthi'n gofalu am ei nyth, ac felly pan welais i mohoni hi, dyma chwistrellu'r nyth efo chwistrell nerthol. Ces i sioc arall! Dim nyth wasp oedd hi ond mud dauber. Chwalodd y nyth wedi'i gwnaed efo mwd, a gwasgaru ym mhob man! Roedd rhaid i mi lanhau popeth cyn i'r fam druan ddod yn ôl. Gwelais i hi nes ymlaen ac roedd hi'n chwilio am ei nyth. Mae'n ddrwg gen i. Gobeithio y codith hi un arall rhywle arall.

No comments: