Wednesday, June 8, 2016

hanesyn o las vegas

Tra oedd yr hogia'n ymarfer y seremoni briodas, es i a fy merch hynaf i IKEA a agorodd yn Las Vegas pythefnos yn ôl. Mae fy merch yn gwirioni ar IKEA, ond roedd dyna'r tro cyntaf i mi fynd. Treulion ni oriau yno wrth weld amrywiol o bethau wedi'u trefnu'n deniadol efo prisiau rhesymol. Gwelais sinc dw i'n ei hoffi'n fawr iawn - un mawr efo gwaelod gwastad a draen ar ochr. Prynais i ond ychydig o fwyd, fodd bynnag, sef siocled tywyll, craceri aml-grain, a choffi sydd i gyd yn dda iawn.

No comments: