Wednesday, June 1, 2016

llys sirol

Ces i brofiad prin heddiw - es i'r llys sirol fel cyfieithydd ar gyfer dynes o Japan sydd ddim yn siarad Saesneg. Roeddwn i'n barod cyn naw o'r gloch efo fy ngŵr fel fy helpwr. Roedd tua dwsin o bobl yn y llys bach. Pan alwodd y barnwr enw'r ddynes, fodd bynnag, ni safodd neb, a gorffennodd yr achos. Ni ddaeth y ddynes; does ryfedd gan fod hi'n byw yn California, ac mae'r swm dan sylw ddim yn werth teithio mor bell i nôl. Roeddwn i'n rhydd i fynd. Balch roeddwn i a dweud y gwir oherwydd bod gen i lawer o bethau i wneud y bore 'ma.

No comments: