Thursday, June 30, 2016

dysgu i gasáu

"Dw i'n dysgu fy mhlant i garu, ond ti'n dysgu dy blant i gasáu," dwedodd mam y ferch a gafodd ei llofruddio ddoe wrth fam y llofrudd. Cafodd Hallel 13 oed ei thrywanu i farwolaeth yn ei gwely tra oedd hi'n cysgu yn ei chartref ger Hebron, Israel gan fachgen Arabaidd 17 oed a dorrodd i mewn i'w thŷ. Cafodd o ei saethu gan swyddog gwarchod a marw. Marw fel merthyr gan lofruddio'r Iddewon oedd amcan ei fywyd. Gwireddwyd ei freuddwyd yn rhannol; llofruddio Iddewes ddiniwed wnaeth, ond marw fel llofrudd, dim merthyr. (y llun - Israel National News)

No comments: