Monday, June 6, 2016

priodas

Roedd yn achlysur hapus yn Las Vegas. Breuddwyd fy chwaer yng-nghyfraith oedd bod yn ferch briod yn gwisgo ffrog wen, a chafodd ei wireddu. Wedi dioddef yn y priodasau cyntaf, ffeindiodd hi a fy mrawd yng-nghyfraith bartner newydd bendigedig. Cynhaliwyd y seremoni hardd efo eu teuluoedd a ffrindiau agos. Dw i'n hapus iawn drostyn nhw.

No comments: