Wednesday, June 22, 2016

pecyn arbennig

Dw i newydd archebu pecyn gan Lev Haolam. Dw i ddim yn gwybod beth fydd ynddo fo'n union, hynny ydy, llenwir y pecyn efo cynnyrch lleol (pethau fel gwin, olew olewydd, te, coffi, ffrwythau sych, siocled, cynnyrch harddwch, crefftau, ayyb) a wnaed gan yr Iddewon dewr sydd yn symud i fyw yn Jwdea/Samaria yn Israel. Maen nhw'n wynebu terfysgaeth feunyddiol tra bod y byd yn eu condemnio'n anghyfiawn a cheisio eu cosbi efo BDS. Dw i'n hapus i gael cyfle i ddangos fy nghefnogaeth dros Israel.

No comments: