Friday, June 17, 2016

cynnyrch ffres

Cafodd fy merch amrywiaeth o gynnyrch ffres gan y cyn athrawes biano y bore 'ma - mafon, mwyar duon, ffa gwyrdd, afalau, eirin gwlanog a rhosod cochion. Ces i neges testun tra roeddwn i mewn siop gan fy merch; gofynnodd hi i mi brynu hufen iâ i fynd efo'r mafon a mwyar duon. Dyma brynu hufen iâ fanila heb lactos fel pwdin. (Mae ganddi alergedd.) Bydd hi'n coginio gyoza i ymarfer am y tro olaf. Cawn ni swper gwych.

No comments: