Monday, June 27, 2016

harddu llochesi bom

Mae yna gannoedd o lochesi bom yn Israel o gwmpas y tai, ysgolion, ysbytai, cartrefi henoed a pharciau, ayyb yn ardaloedd peryglus er mwyn amddiffyn y trigolion rhag rocedi Hamas. Dw i'n edmygu'r  Israeliaid sydd yn harddu llochesi bom hyd yn oed ynghyd â muriau diogelwch er gwaetha'r sefyllfa erchyll. (y llun gan Jane o Jerwsalem)

No comments: