Thursday, September 1, 2016

cerdded yn y glaw

Roedd hi'n bygwth glaw pan adawais y tŷ mewn hanner tywyllwch i gerdded y bore 'ma. Dim ots. Roeddwn i eisiau gwneud fy ymarfer corff boreol. Aeth heb ymbarél. Daeth y glaw pan gyrhaeddais y goedwig. Roedd yn bwrw braidd yn drwm am sbel efo mellt neu ddau i atalnodi'r awyr. Dim ots. Roeddwn i'n dal i gerdded yn teimlo'n hynod o braf yn y glaw ffres. Roedd y glaswellt brown yn edrych yn ddiolchgar. Rhaid bod yr anifeiliaid gwyllt yn ddiolchgar hefyd.

No comments: