Thursday, September 29, 2016

anaf

Cafodd Jane o Jerwsalem ei tharo gan feic a oedd yn mynd yn gyflym. Dwedodd hi ei bod hi'n hedfan i fyny cyn disgyn ar y palmant yn galed. Na thorrodd hi asgwrn ond mae hi mewn ofnadwy o boen. Rhaid iddi orffwys am ddeg diwrnod. Rŵan na fydd hi'n medru mynd fel gohebydd preifat i angladd y diweddar Shimon Peres yfory. Dw i ddim yn gwybod eto ydy hyn yn ddamwain neu drosedd erchyll.

No comments: