Wednesday, September 28, 2016

dysgu dwy iaith

Atebodd Johan yn ei fideo gwestiwn gan ddysgwyr Ffrangeg. "Ydy hi'n bosib dysgu dwy iaith ar yr un pryd?" Ydy, os oes gynnoch chi ddigon o amser, ac os ydy'r ddwy iaith yn wahanol efo'i gilydd, oedd ei ateb yn y bôn. Fel arall, mae'n well i chi ganolbwyntio ar un. Cytuno'n llwyr. Dw i'n dysgu Ffrangeg a Hebraeg rŵan; nid oherwydd fy mod i wedi penderfynu dysgu dwy iaith ar yr un pryd; dw i'n dysgu Ffrangeg am sbel a dechreuais ddysgu Hebraeg yn ddiweddar. (Dw i'n adolygu'r Gymraeg a'r Eidaleg hefyd.) Mae'r ddwy iaith hyn mor wahanol i'w gilydd fel does dim siawns i'w cymysgu nhw. Ac mae gen i amser, wedi i'r plant i gyd ac eithrio'r mab ifancaf adael cartref.

No comments: