Tuesday, September 20, 2016

arogl cryf

Dw i a'r teulu'n dod ar draws brown recluse yn aml yn ddiweddar, yn y tŷ dw i'n meddwl. Dan ni'n glên wrth jumping spiders gan eu bod nhw'n dal pryfed drwg, ond rhaid lladd brown recluse ar unwaith. Wedi i'r mab golli un yn yr ystafell sbâr, roedd angen trin yno, ond doeddwn i ddim eisiau defnyddio cemegol cryf. Dyma fynd ar y we a ffeindio amrywiaeth o ddulliau naturiol i gael gwared arnyn nhw. Dewisais glof, pupur, olew ewcalyptws a the mintys. Gobeithio y byddan nhw'n gweithio. Mae'r ystafell yn arogli'n gryf iawn!

No comments: