Monday, September 12, 2016

ras arall

Roedd ras cross country arall (5K) ddydd Sadwrn yn Tulsa. Fe enillodd tîm ein hysgol ni ar y cyfan. Ein hogyn gorau oedd y cyntaf. Rhedodd fy mab yn dda hefyd a thorri ei record ei hun. Na chafodd ei anafu chwaith. (Gollyngdod mawr i mi!) Ras arall ddydd Iau!

No comments: