Monday, September 19, 2016

y foment (arall)

Mae medru dal y foment yn rhoi tipyn bach o hapusrwydd i mi am ryw reswm - y foment a ddeith coffi allan o'r twll yn fy Moka. Mae'n cymryd tipyn o amser, ac mae'n dod yn sydyn heb rybudd fel dw i wedi colli'r foment yn aml. Heddiw mesurais i ba mor hir y cymerith i'w weld hi - wyth munud a hanner. Bydda i'n gosod amserydd o nes ymlaen i sicrhau llwyddiant.

No comments: