Thursday, September 8, 2016

yr 20fed penblwydd

Penblwydd fy merch ifancaf ydy hi heddiw. Mae hi'n dysgu mewn prifysgol ym Missouri ers mis Ionawr eleni. Dechreuodd hi theatr (ei hoff wers) y tymor yma ynghyd â dawnsio (bale, tap.) Roedd hi'n gweithio yn y gegin yn ystod y tymor cyntaf er mwyn talu am y ffi, ond cafodd hi "ddyrchafiad," ac mae hi'n  cael gweithio yn y theatr bellach. Gobeithio y ceith ddiwrnod bendithiol heddiw.

No comments: