Tuesday, September 13, 2016

stryd newydd

Dw i'n bwy mewn cymdogaeth amgaeedig sydd gan un stryd i fynd allan a dod i mewn. Mae'n braf oherwydd nad oes llawer o draffig yma a chewch chi gerdded yn ddiogel (er nad oes amrywiaeth o olygfeydd ar gael.) Mae'r sefyllfa'n newid fodd bynnag. Mae gan berchennog yr ardal gynllun i ehangu'r gymdogaeth a dechrau gwneud stryd arall. Mae tarw dur a pheiriant arall wrthi'n torri coed tu hwnt i ben y stryd yn ddiweddar. 

No comments: