Friday, September 2, 2016

ras cross country

Cynhaliwyd ras cross country ddoe. Ras gyntaf y tymor oedd hi, ac yr unig ras gartref. Rhedodd cannoedd o ddisgyblion gan gynnwys fy mab ifancaf o ysgolion uwchradd yn yr ardaloedd . Mae gan fy mab broblem ar ei grimog yn ddiweddar ond rhedodd o'n galed a da fel torrodd ei record ei hun. (Roedd rhaid trin y grimog efo rhew wedi'r ras.) Bydd ras bob wythnos nes mis Tachwedd.

No comments: