Tuesday, September 27, 2016

tric oklahoma

"Tric Oklahoma" galwodd fy merch hyn o'r blaen. Disgynnodd y tymheredd yn sydyn. Dylwn i fod wedi gwisgo het a menig cynnes pan es i am dro'r bore 'ma. Roedd y ferch sydd yn aros am y bws ysgol yn y gongl yn crynu mewn crys haf. Braf oedd y cerdded yn y goedwig ddistaw. Roedd y lleuad cilgant yn disgleirio yn y dwyrain.

No comments: