Tuesday, September 6, 2016

y 23ain penblwydd

Penblwydd fy nhrydedd ferch ydy hi heddiw a hithau oddi cartref. Roedd nifer o ddymuniadau gorau iddi ar Facebook gan gynnwys neges Gymraeg gan ei chyn athrawes o Brifysgol Abertawe. Mae fy merch newydd ddechrau gweithio fel tiwtor Saesneg yn Japan. Dwedodd hi fod y gwersi wedi mynd yn llawer gwell na'r disgwyl. Bydd hi'n dysgu rhwng un a chwe dosbarth o wahanol oedran a safon bob dydd. 

No comments: