Saturday, September 3, 2016

mae jane yn ôl

Mae Jane newydd ddod yn ôl i Jerwsalem! Wedi cael tair wythnos i orffwys yn Sweden, mae hi'n ôl i'w thref fabwysiedig. Cafodd hi groeso cynnes annisgwyl gan Iddewes ifanc sydd yn ddiolchgar i Jane am ei chefnogaeth i Israel. Gobeithio bod hi wedi cael digon o orffwys i ail-ddechrau ei hymdrech i sefyll efo'r wlad mae hi'n ei charu cymaint.

No comments: