Friday, September 9, 2016

blas o israel

Aeth fy merch hynaf i ginio bach mewn tŷ bwyta Groeg yn Oklahoma City ddoe a gweld poster. Mae o'n hysbysebu cinio arbennig a gynigir ddiwedd y mis yma. Gelwir yn "flas o Israel" ac mae'n cynnwys prydau o fwyd egsotig fel shakshouka, cholent a sufganiyot. Byddai'n dda gen i ymuno â nhw!

No comments: