Saturday, September 17, 2016

trump yn dod

Mae Mr. Trump yn dod i Norman, Oklahoma (y dref mae fy merch hynaf yn byw ynddi) prynhawn 'ma i fynychu achlysur i godi pres, am 4:30 i fod yn fanwl. Bydd o i fod yn Houston, Texas am 1:00, ac yn Colorado Spring am 7:30 heno. Bydd o mewn cartref preifat ger y brifysgol. Bydd yna gêm pêl-droed Americanaidd yn y dref hefyd. Mae'r heddlu druan yn gweithio'n oramser ers ddoe i sicrhau'r diogelwch.

No comments: