Thursday, September 15, 2016

ffarwelio

Roedd cinio bach mewn tŷ bwyta i ddweud ffarwel wrth ddynes oedrannus annwyl. Mae hi'n symud i Minnesota er mwyn byw efo un o'i phlant. Dw i'n ei nabod hi ers i mi symud yma dros 18 mlynedd yn ôl. Er mai hyn ydy'r peth gorau iddi, bydd yn drist peidio ei gweld hi eto (yn y byd presennol.) 

No comments: