Wednesday, September 7, 2016

y 27ain penblwydd

Penblwydd fy mab hynaf ydy hi heddiw. Dyn ifanc hynod o glên a doniol ydy o. Wedi gweithio fel peiriannydd i gwmni o Texas am sawl blwyddyn, mae o'n priodi'n hapus ac yn dad i fabi bach dau fis oed (sydd yn edrych yn union fel ei dad) bellach. Falch iawn o ddarllen neges hardd gan ei wraig a oedd yn ddiolchgar dros ben wrtho fo. Dwedodd o fydden nhw'n cael parti bach heno, a newid cewyn neu ddau, siŵr iawn!

No comments: