Tuesday, December 13, 2016

ar ei ffordd

"Mae Osnat newydd anfon eich modrwy," meddai Etsy y bore 'ma! Hwrê! Ces i sgwrs neu ddau sydyn (ar y we) efo dynes glên y siop honno yn Israel ar ôl gosod fy archeb. Roedd hi'n hapus clywed fy mod i eisiau gwisgo'r fodrwy fel modrwy briodas. Dw innau'n hapus fy mod i wedi ffeindio ei siop. Edrycha' i ymlaen!

No comments: