Friday, December 9, 2016

dewis sydd yn eu gwilltio

Cafodd un o Oklahoma ei ddewis ar gyfer y cabinet newydd, sef  y Twrnai Cyffredinol Scotto Pruitt fel pennaeth Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd. Mae'r dewis yn gwylltio'r rhyddfrydwyr unwaith yn rhagor oherwydd ei farn ar y theori newid hinsawdd, ei gefnogaeth i'r diwydiant glo a mwy. A dweud y gwir, mae pob dewis gan Mr. Trump ynghyd â'i bolisïau i gyd yn gwylltio'r rhyddfrydwyr. Maen nhw, ar y llaw arall, yn llawenhau'r mwyafrif distaw sydd yn niferus iawn. (Gweler y lliw coch ar y map.)

No comments: