Wednesday, December 14, 2016

llysgenhadaeth america yn jerwsalem

Mae tîm trosglwyddo Donald Trump wrthi'n chwilio'n barod am safle priodol ar gyfer llysgenhadaeth America yn Jerwsalem. Symud y llysgenhadaeth o Tel Aviv i Jerwsalem oedd un o'r addewidion pwysicaf a wnaed ganddo fo yn ystod yr ymgyrch. Pwysig iawn ydy hyn i'r Cristnogion yn America sydd yn ei gefnogi hefyd. Dw i'n hynod o falch bod Mr. Trump yn bwrw ymlaen efo'i addewid. Disgwylir cwynion ffyrnig o bob man, rhai ymosodol, ond dim ots. Prif ddinas dragwyddol Israel ydy Jerwsalem.

No comments: